DVO1293  ROB3259 65 DVO1449 IMG 5171

Privacyverklaring

NLSMusic hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de NLSMusic Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de NLSMusic Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

NLSMusic verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. NLSMusic verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door NLSMusic. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door NLSMusic om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de NLSMusic Website.Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de NLSMusic openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: NLSMusic leest geen van uw privé online communicaties.NLSMusic raadt u aan de privacy verklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf NLSMusic zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. NLSMusic is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen of andere inhoud op Websites buiten de NLSMusic en aan NLSMusic gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

NLSMusic verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de NLSMusic Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. NLSMusic gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf NLSMusic en haar relaties. NLSMusic kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.NLSMusic verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. NLSMusic kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag NLSMusic gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klanten ondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan NLSMusic, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie. NLSMusic gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. NLSMusic houdt bij welke Websites en pagina's onze klanten bezoeken in NLSMusic, om te bepalen welke NLSMusic services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen NLSMusic naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied. NLSMusic zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op NLSMusic of de site; (b) om de rechten of eigendom van NLSMusic te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van NLSMusic, of the het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

De NLSMusic Website gebruikt "cookies" om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u NLSMusic pagina's individualiseert, of u zich registreert bij een NLSMusic site of services, zal de cookie NLSMusic helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde NLSMusic Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde NLSMusic kenmerken kunt gebruiken.U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van NLSMusic services of Websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

NLSMusic stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. NLSMusic stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongematigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

NLSMusic zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klanten feedback te reflecteren. NLSMusic raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe NLSMusic uw informatie beschermt.

Contact Informatie

NLSMusic heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat NLSMusic niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met NLSMusic via info@nlsmusic.nl. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.